Horizontal Directional Drilling

Świadczymy usługi w zakresie bezwykopowej budowy trasy rurociągowej jaką jest Horyzontalny Przewiert Sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling). Zastosowanie tej technologii umożliwia realizowanie zleceń związanych z zabudową różnego typu rur omijając przeszkody terenowe typu drogi, rzeki, mokradła, jak również wykonanie ciągów tranzytowych pod różnego rodzaju sieci, np. kanalizacyjne, telekomunikacyjne czy światłowody bez konieczności reoragnizacjia miast, dróg, lotnisk.

Wykonujemy horyzonstalne przewierty sterowane :

  • w centrach miastach,
  • w miejscach gdzie występuje gęsta struktura instalacji podziemnych (kable, wodociągi, gazociągi, światłowody)
  • pod drogami, chodnikami, torami bez konieczności niszczenia nawierzchni i wstrzymywania ruchu
  • pod rzekami, stawami, skarpami i bagnami.

Dlaczego HDD ?

Horyzontalny Przewiert Sterowany (HDD) stał się niewątpliwie silną konkurencją dla tradycyjnych metod wykopowych, ponieważ gwarantują:

  • niższe koszty realizacji zlecenia budowy nowej trasy,
  • wyższą jakość wykonania trasy,
  • wykonanie trasy w dużo krótszym czasie,
  • brak kosztów związanych z naprawą/regeneracją nawierzchnii
  • brak kosztów związanych z reorganizacją ruch drogowego, powietrznego
  • niewielka ingerencja w środowisko naturalne

Jak pracujemy?

Horyzontalny przewiert sterowany wykonujemy przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie, umieszczając w głowicy sondę, co umożliwia dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montujemy element, który ma być przeciągany.