Horizontal Directional Drilling

Świadczymy usługi w zakresie bezwykopowej budowy trasy rurociągowej, jaką jest Horyzontalny Przewiert Sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling). Zastosowanie tej nowoczesnej technologii umożliwia realizowanie zleceń związanych z zabudową różnego typu rur przy jednoczesnym omijaniu przeszkód terenowych typu drogi, rzeki czy mokradła.

Przewierty sterowane HDD umożliwiają nam również wykonanie ciągów tranzytowych pod różnego rodzaju sieci, np. kanalizacyjne, telekomunikacyjne czy światłowody, bez konieczności reorganizacji miast, dróg oraz lotnisk. Jest to możliwe dzięki niezwykle dokładnym systemom pomiarowym, które pozwalają na realizację usługi zgodnie z wcześniej założonym i potwierdzonym projektem. Ponadto głowica omija wszelkie przeszkody znajdujące się pod ziemią, nie uszkadzając ich.

Właśnie dlatego metoda ta tak dobrze sprawdza się na terenach zurbanizowanych – można więc powiedzieć, że skutki przewiertów sterowanych HDD praktycznie nie występują, a prace przeprowadzane są bezinwazyjnie.

Wykonujemy przewierty HDD:

 

 • w centrach miast,
 • w miejscach, gdzie występuje gęsta struktura instalacji podziemnych (kable, wodociągi, gazociągi, światłowody),
 • pod rzekami, stawami, skarpami oraz bagnami,
 • a w szczególności przewierty pod drogami, chodnikami oraz torami, bez niszczenia nawierzchni i konieczności wstrzymywania ruchu.

Przewierty poziome

Wykonujemy sterowane przewierty poziome, umożliwiające pracę w różnych warunkach gruntowych, przede wszystkim jednak na terenach zurbanizowanych. Zaletą tej metody jest możliwość wykonania przewiertu pod drogami, rzekami, torowiskami oraz innymi przeszkodami w sposób bezkolizyjny i dokładny. Dzięki takim możliwościom prace gruntowe prowadzone są bez konieczności zakłócania ruchu pieszego, drogowego oraz rzecznego.

Do przeprowadzenia prac na terenach zurbanizowanych stosujemy wysokiej wiertnice niewielkich rozmiarów. Umożliwia nam to dokonywaniem bezkolizyjnych zmian gruntu także w miejscach, w których wcześniej położone zostały różnego typu sieci telekomunikacyjne czy kanalizacyjne. Wybór tej metody to nie tylko brak degradacji terenów, na których odbywa się budowa, ale także znacznie zmniejszenie kosztów inwestycji.

Dlaczego HDD ?


Horyzontalny Przewiert Sterowany stał się niewątpliwie silną konkurencją dla tradycyjnych metod wykopowych, ponieważ gwarantują:

 • niższe koszty realizacji zlecenia budowy nowej trasy,
 • wyższą jakość wykonania trasy,
 • wykonanie trasy w dużo krótszym czasie,
 • brak kosztów związanych z naprawą/regeneracją nawierzchni,
 • brak kosztów związanych z reorganizacją ruch drogowego czy powietrznego,
 • niewielką ingerencję w środowisko naturalne.

Technologia przewiertów sterowanych

Wykonywanie przewiertów sterowanych to najskuteczniejsza metoda technologii bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby wykonywania instalacji podziemnych. Technologia HDD pozwala na zabudowę rur w niemalże każdych warunkach gruntowych w sposób nie dość, że dokładny, to bezinwazyjny, nawet na terenie silnie zurbanizowanym: pod chodnikami, drogami, rzekami, sieciami, torowiskami czy ciekami wodnymi.

Przewierty sterowane polegają na wykonaniu i poszerzeniu otworu, a następnie wprowadzeniu orurowania lub okablowania. Technologia bezwykopowa stosowana jest coraz powszechniej nie tylko ze względu na możliwość precyzyjnego wykonania przewiertu, ale także znaczne skrócenie trasy, jaką ma biec rurociąg. Konieczność ominięcia przeszkody naturalnej lub wynikającej z działalności człowieka okazuje się zbędna, a prace przebiegają znacznie szybciej i mniejszym koszem niż za pomocą metody przewiertu innej niż sterowana.

Technika bezwykopowa HDD po raz pierwszy zastosowana na początku lat 70. XX wieku, dziś cieszy się uznaniem osób poszukujących sposobu na przeprowadzenie bezinwazyjnych prac gruntowych, bez względu na ukształtowanie terenu. To korzyść zarówno dla inwestora oraz wykonawcy, jak i środowiska. Niski odsetek awarii, nienaruszenie gleby, brak chaosu komunikacyjnego, możliwość sterowania wiertłem… Korzyści ze stosowania metody HDD jest naprawdę sporo i warto bliżej zainteresować się tą technologią. Zwłaszcza, że wszystkie prace instalacyjne odbywają się w kilku jasnych krokach, które pokrótce opisujemy poniżej.

Przewierty HDD odbywają się w trzech etapach:

  1. Wiercenie pilotażowe

Pierwszy etap prac polega na umieszczeniu głowicy w tzw. otworze pilotażowym, czyli ustalonym uprzednio punkcie wyjścia, a następnie wykonaniu otworu wiertniczego zgodnie z założoną w projekcie trajektorią i dotarciu do komory końcowej. Trajektoria ta kontrolowana jest przez nowoczesny system nawigacji, który pozwala na prawidłowe wykonanie otworu pod względem położenia osi. Narzędzia wiertnicze (w tym płytka sterująca oraz świder gryzowy) urabiają grunt i kruszą struktury warstw, a pozostałości, czyli urobek, wynoszone są przez płuczkę wiertniczą. Dzięki zastosowanej technologii przewiertu sterowanego (możliwości sterowania w kilku podstawowych kierunkach oraz dowolnego zatrzymywania i ponawiania procesu), wiertło sprawnie omija wszelkie występujące przez nim przeszkody: takie jak korzenie, sieci kanalizacyjne, kable telekomunikacyjne, fundamenty i inne. Na etapie tym możliwe jest również pobieranie bieżących danych na temat stanu otworu, głębokości wiercenia oraz miejsca, w którym znajduje się wiertło i w razie pojawienia się przeszkód, podjęcie natychmiastowej reakcji.

  1. Rozwiercanie – poszerzanie otworu

Następnie przechodzimy do kolejnego etapu przewiertów HDD, a zatem poszerzenia powstałego wcześniej otworu pilotażowego. Celem jest umożliwienie instalacji rury o zadanej średnicy. Urabiamy grunt przy pomocy specjalnych narzędzi poszerzających, wykonujących ruch obrotowy i w ten sposób powiększających otwór (średnica doprana zostaje do warunków geologicznych panujących na terenie prac, zwykle jest to średnica 20-50% większa). Pozostałości z wiercenia, czyli urobek, wynoszone są z otworu przez płuczkę wiertniczą, właściwie dopasowaną do rodzaju gruntu. W przypadku wykonania większego otworu stopniowo wprowadzamy do wewnątrz rozwiertaki o nieco większej średnicy.

  1. Wciąganie rury do otworu

Ostatni etap przewiertu sterowanego HDD obejmuje wciąganie rury przewodowej do wykonanego i poszerzonego wcześniej otworu w stronę komory wyjściowej. Rura przewodowa zostaje uprzednio połączona z rurami płuczkowymi za pomocą specjalnej głowicy przeznaczonej do wciągania rur. Przed głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo rozwierca otwór na etapie wciągania. Płuczka wiertnicza wynosi urobek poza otwór, a znajdujące się wewnątrz dodatki polimerowe minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego. W ten sposób instalacja rury przebiega znacznie szybciej i łatwiej. Przewiert sterowany metodą HDD jest praktycznie na ukończeniu.

Jak pracujemy?


Horyzontalny przewiert sterowany HDD wykonujemy przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie, umieszczając w głowicy sondę, co umożliwia dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Głowica pilotażowa omija wszelkie przeszkody, na jakie może natrafić po drodze. Są to zarówno korzenie drzew i cieki wodne, jak i kable, ciągi kanalizacyjne czy fundamenty. W ten sposób przechodzi do celu bezbłędnie, zgodnie z założeniem. W celu poszerzenia średnicy otworu stosujemy specjalną głowicę rozwiercającą – montowana jest w miejscu części pilotażowej. W ten sposób możemy poszerzyć otwór o pożądaną wielkość.


Ceny przewiertów ustalane są indywidualnie, w zależności od kilku czynników m.in. :

 • długości oraz średnicy wciąganej rury,
 • warunków geologicznych (typ gleby),
 • natężenia instalacji na torze przewiertu (gaz, woda, kable energetyczne itp.),
 • lokalizacji (miasto/wieś)
 • zakresu prac dodatkowych np. zgrzewanie rur, komory startowe, próby ciśnieniowe.

Wiertnice sterowane

Podczas prac korzystamy z wiertnic sterowanych przeznaczonych do tzw. przewiertów kierunkowych, dzięki swej niewielkiej budowie nadających się do prac gruntowych na terenach silnie zurbanizowanych lub trudnych ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu. Wiertnica sterowana pozwala na ominięcie zarówno naturalnych przeszkód, jak i tych wykonanych wcześniej przez człowieka. Zastosowanie sprawdzonych komponentów hydraulicznych oraz elektrycznych, a także nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie prac gruntowych sprawia, że przewierty sterowane należą do najbardziej rozpowszechnionej obecnie metody wykonywania instalacji podziemnych.

Kontakt


RETIS Przewierty Sp. z o.o.
ul. Szosa Subińska 28
86-005 Kruszyn Krajeński

NIP 554-295-31-24
REGON 367970636
KRS 0000690243

tel. +48 601 94 14 99

przewierty@retis.pl