Horizontal Directional Drilling

Świadczymy usługi w zakresie bezwykopowej budowy trasy rurociągowej, jaką jest Horyzontalny Przewiert Sterowany HDD (Horizontal Directional Drilling). Zastosowanie tej nowoczesnej technologii umożliwia realizowanie zleceń związanych z zabudową różnego typu rur przy jednoczesnym omijaniu przeszkód terenowych typu drogi, rzeki czy mokradła.

Przewierty sterowane HDD umożliwiają nam również wykonanie ciągów tranzytowych pod różnego rodzaju sieci, np. kanalizacyjne, telekomunikacyjne czy światłowody, bez konieczności reorganizacji miast, dróg oraz lotnisk. Jest to możliwe dzięki niezwykle dokładnym systemom pomiarowym, które pozwalają na realizację usługi zgodnie z wcześniej założonym i potwierdzonym projektem. Ponadto głowica omija wszelkie przeszkody znajdujące się pod ziemią, nie uszkadzając ich.

Właśnie dlatego metoda ta tak dobrze sprawdza się na terenach zurbanizowanych – można więc powiedzieć, że skutki przewiertów sterowanych HDD praktycznie nie występują, a prace przeprowadzane są bezinwazyjnie.

Wykonujemy horyzontalne przewierty sterowane HDD:

  • w centrach miast,
  • w miejscach, gdzie występuje gęsta struktura instalacji podziemnych (kable, wodociągi, gazociągi, światłowody),
  •  pod drogami, chodnikami oraz torami, bez niszczenia nawierzchni i konieczności wstrzymywania ruchu,
  • pod rzekami, stawami, skarpami oraz bagnami.

Dlaczego HDD ?


Horyzontalny Przewiert Sterowany (HDD) stał się niewątpliwie silną konkurencją dla tradycyjnych metod wykopowych, ponieważ gwarantują:

  • niższe koszty realizacji zlecenia budowy nowej trasy,
  • wyższą jakość wykonania trasy,
  • wykonanie trasy w dużo krótszym czasie,
  • brak kosztów związanych z naprawą/regeneracją nawierzchni,
  • brak kosztów związanych z reorganizacją ruch drogowego czy powietrznego,
  • niewielką ingerencję w środowisko naturalne.

Jak pracujemy?


Horyzontalny przewiert sterowany HDD wykonujemy przy pomocy specjalnej głowicy sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia. Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie, umieszczając w głowicy sondę, co umożliwia dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Głowica pilotażowa omija wszelkie przeszkody, na jakie może natrafić po drodze. Są to zarówno korzenie drzew i cieki wodne, jak i kable, ciągi kanalizacyjne czy fundamenty. W ten sposób przechodzi do celu bezbłędnie, zgodnie z założeniem. W celu poszerzenia średnicy otworu stosujemy specjalną głowicę rozwiercającą – montowana jest w miejscu części pilotażowej. W ten sposób możemy poszerzyć otwór o pożądaną wielkość.